تمدید تاریخ ارسال مدارک برای شرکت در آزمون شفاهی دوره دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

فراخوان ثبت نام برای بهره مندی از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

آگهی ارسال مدارک داوطلبان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

سی و یکمین ایستگاه دائمی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه به بهره برداری رسید