اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۹ با بزرگای۵/۳ در مقیاس امواج محلی(ML)، شمال باختری آوج- استان قزوین (ویرایش۱)

آگهی پذیرش دانشجو (استعداد درخشان) در دوره کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

آگهی پذیرش دانشجو (استعداد درخشان) در مقطع دکترا برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹