اعلام آمادگی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای حمایت از پژوهشگاه‌های ملی کشور

بیست و دومین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار دانش آموز آماده – خانواده ایمن برگزار شد