آگهی ارسال مدارک داوطلبان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دو گانه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، بخش سنخواست شهرستان جاجرم- استان خراسان شمالی (ویرایش۱)

اطلاعیه در خصوص عدم حضور فیزیکی دانشجویان در پژوهشگاه پیرو بخشنامه وزارت علوم