گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰‌، شمال بومهن استان تهران با بزرگای محلی ۴/۱