گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۰‌، خاور قوچان، استان خراسان رضوی با بزرگای محلی ۵/۵

دبیر مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرابخشی‌ترین وزارتخانه کشور است