گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۲ خردادماه ۱۴۰۱، باختر سرجنگل استان سیستان و بلوچستان با بزرگی محلی ۵/۶ (ویرایش ۱)

آگهی ارسال مدارک داوطلبان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱