آیین معارفه سرپرست پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد

گزارش زمین‎لرزه ۱ تیرماه ۱۴۰۱ هجری‌شمسی (۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی) جنوب باختری خوست، افغانستان (ویرایش۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۴ تیرماه ۱۴۰۱‌، شمال خاوری جزیره کیش، استان هرمزگان با بزرگای محلی ۵/۷ (ویرایش۱)

گزارش زمین‎لرزه ۱ تیرماه ۱۴۰۱ هجری‌شمسی (۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی) جنوب باختری خوست، افغانستان (ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱ تیرماه ۱۴۰۱‌، باختر بندر مقام استان هرمزگان با بزرگای محلی ۵/۴ (ویرایش ۱)

بزرگترین آزمایش ساختمان‌های بتنی در کشور تحت بارهای زلزله انجام شد.

آگهی پذیرش دانشجو (استعداد درخشان) در مقطع دکترا برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱‌، خاور بندر چارک استان هرمزگان با بزرگای محلی ۵/۳ (ویرایش ۱)

تفاهم‌نامه همکاری فیمابین سازمان مدیریت بحران کشور و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله امضا شد.

جدول زمان بندی برگزاری آزمون مصاحبه دکتری مهندسی عمران – زلزله (سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱)