گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های‌ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱‌، باختر بندر خمیر، استان هرمزگان (ویرایش۱)