بازدید مسئولان دانشگاه ملی معماری و عمران ارمنستان از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۱‌، جنوب خاوری خوی، استان آذربایجان غربی با بزرگای محلی ۵/۶ (ویرایش ۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۱‌، جنوب خاوری خوی، استان آذربایجان غربی با بزرگای محلی ۵/۶ (ویرایش ۱)