کتاب “راهنمای مشارکت تشکّل ‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد در مدیریت بحران بلایای طبیعی” به عنوان یکی از آثار منتخب چهاردهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری برگزیده شد

بیست و سومین نمایشگاه آخرین دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار (آذر ۱۴۰۱) و هفته پژوهش و فناوری برگزار شد

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱‌، شمال باختری بشرویه، استان خراسان جنوبی با بزرگای محلی ۵/۶ (ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۹ آذرماه ۱۴۰۱‌، جنوب باختری بندر خمیر، استان هرمزگان با بزرگای محلی ۵/۸ (ویرایش۱)