آگهی ارسال مدارک داوطلبان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

ویرایش چهارم آیین نامه طراحی لرزه ای تأسیسات و سازه های صنعت نفت، توسط پژوهشگاه منتشر و رونمایی شد

در سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به سوریه تفاهم نامه جامع همکاری درحوزه های متنوع پژوهشی و فناوری زلزله شناسی و مهندسی زلزله بین پژوهشگاه و مرکز ملی زلزله نگاری کشور سوریه، به امضا رسید

استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله بعنوان عضو هیئت علمی نمونه کشوری در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ معرفی شد