سامانه افرا در سومین جشنواره کنز در فهرست ۱۰ درصد طرح های منتخب حوزه برق- الکترونیک و رباتیک قرار گرفت

اولین جلسه شورای حکام مرکز منطقه‌ای یونسکو در زمینه ریسک و تاب‌آوری زلزله برگزار شد

بازدید معاون امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل آمار وزارت علوم تحقیقات و فناوری از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله