گزارش زمین لرزه ۲۸ فروردین ۱۳۸۸(هفدهم آوریل ۲۰۰۹) ، جلال آباد- ننگرهار، افغانستان