۳۰ آذرماه/ دومین دوره آموزشی – تخصصی « تحلیل خطر زمین‌لرزه » برگزار می شود

دومین دوره “تحلیل خطر زمین‌لرزه ” به منظور توسعه دانش کاربردی و تقویت بنیه علمی مدیران، کارشناسان و دانشجویان مرتبط با موضوع زلزله شناسی، مهندسی و مهندسی زلزله ۳۰ آذر و اول دی ماه در پژوهشگاه برگزار می شود.
در این دوره دو روزه، محورهای اصلی که شامل آشنایی با مبانی لرزه‌خیزی و تحلیل خطرزمین‌لرزه و روابط کاهندگی فلات ایران توسط دکتر مهدی زارع، تحلیل خطر زمین‌لرزه به روشهای تعیینی، احتمالی و DSHA نوین، تولید شتابنگاشت مصنوعی و کاربرد آن در مدل‌سازی واقع‌گرایانه توسط دکتر حسین حمزه لو؛ تهیه شتابنگاشت منطبق بر طیف، تحلیل خطرزمین‌لرزه در مناطق یا داده‌های محدود به روش Monte Carlo توسط دکتر انوشیروان انصاری و تعیین عدم قطعیت مکان، بزرگا، آنالیز کاتالوگ توسط دکتر حمید زعفرانی ارایه می گردند.
قابل ذکر است که به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در دوره ارائه می‌گردد و علاقمندان تا پایان وقت اداری روز چهار‌شنبه مورخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۰ فرصت دارند در این دوره ثبت نام نمایند.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به این قسمت مراجعه کنید.