زلزله اول تیرماه ۱۳۸۱ چنگوره (آوج) با بزرگا Mw=6.3 (در ساعت ۷:۲۸ دقیقه به وقت محلی و ۲:۵۸:۲۱ زمان مرجع گرینویچ) منطقه وسیعی در جنوب غربی ایران را (در حدود ۲۵۰ کیلومتری غرب تهران) به لرزه درآورد. این ناحیه در غرب تاکستان -همدان در راستای دره‌ای با جهت عمومی شرقی -غربی، در غرب روستای آبگرم واقع است (حدفاصل استان‌های قزوین و همدان و عمدتا در شهرستان آوج از استان قزوین). محل‌های با بیشترین خسارت در این زلزله، روستاهای آبدره و چنگوره بودند. خسارت جانی در این زلزله شامل ۲۶۱ کشته و ۱۳۰۰مجروح بوده است. خسارت‌های زلزله به طور کلی در حدود ۵۰ روستا (که بیش‌ترشان خسارت‌های جزئی تا کلی دیده اند) قابل مشاهده بود. شدت مهلرزه‌ای VIII-VII (در مقیاس مهلرزه ای اروپایی EMS-98) را میتوان به روستاهای ذکر شده در پهنه رومرکزی نسبت داد. در این زلزله، خسارت سازه‌ای به ساختمان‌های روستایی عمدتا در پهنه ای در حد فاصل آوج در جنوب، آبگرم در شرق، شیرین سو در غرب و ابهر در شمال  قابل  مشاهده  بوده است. بیشتر ساختمان‌ها یک طبقه و عمدتا خشتی یا آجری و از نوع غیرمهندسی بودند که معمولا توانایی تحمل نیروهای زمین‌لرزه را ندارند. گسیختگی های سازه ای و فروریزش حاصل از جدایی دیوار از دیوار، نبود یکپارچگی سازه‌ای، نبود سیستم‌های مقاوم جانبی و وجود مصالح غیرشکل پذیر بوده است. فروپاشی سازه‌ای‌ عمدتا در روستاهای چنگوره و آبدره مشاهده گردید. شبکه محلی برق رسانی در هنگام وقوع زلزله قطع و بخشی از آن پس از ۳ ساعت مجددا ترمیم گردید. سیستم های آب در پهنه رومرکز مه‌لرزه‌ای به شدت آسیب دید. به‌علاوه، یک پل روی تکیه گاه ساده نیز در روستای چنگوره دچار آسیب محدود گردید.