در بازدید تعدادی از اعضای سفارت دانمارک از پژوهشگاه مطرح گردید:
ما علاقمندیم در برنامه مدرسه ایمن – جامعه تاب آور مشارکت نماییم

هیات دانمارکی صبح روز دوشنبه، ششم شهریورماه سال جاری با هدف بررسی نحوه همکاری های متقابل در زمینه های مورد علاقه طرفین، در پژوهشگاه حضور یافت.
در این بازدید، مالته کریستنسن(Malte Moller-Christensen) نفر دوم سفارت دانمارک و هیات همراه با رییس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران؛ دکتر کامبد امینی حسینی و اعضای گروه آموزش همگانی دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدای این جلسه دکتر امینی حسینی توضیحات مختصری در مورد ساختار پژوهشگاه و توانمندی های علمی و اجرایی آن ارائه نمود. سپس زمینه های همکاری در خصوص طرح مدرسه ایمن – جامعه تاب آور و مانور ایمنی و زلزله مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سایر زمینه های همکاری برای گسترش برنامه مانور به کشورهای همجوار مطرح و مقرر گردید بحث و تبادل نظر در خصوص مکانیسم همکاریهای مرتبط ادامه یابد.
در پایان؛ مالته کریستنسن از آمادگی سفارت دانمارک برای همکاری در برگزاری طرح مدرسه ایمن – جامعه تاب آور و مانور ایمنی و زلزله سخن گفت و پیشنهاد داد در صورت امکان یکی از مدارس منتخب طرح در مجاورت سفارت دانمارک باشد تا امکان حضور فعال اعضای سفارت در مانور فراهم گردد.
در خاتمه، هیات دانمارکی از شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه و آزمایشگاه مهندسی سازه بازدید نمودند و توضیحات لازم توسط مسئولان ذیربط ارائه شد.