مانور زلزله و ایمنی با رویکرد “مدرسه ایمن – جامعه تاب آور” در ساعت ۱۰:۱۵ صبح رو چهارشنبه  ۸ آذر و با پخش آژیر زلزله از رادیو سراسری به صورت همزمان در کلیه مدارس کشور برگزارشد. این مانور به عنوان بزرگترین فعالیت آموزش همگانی کشور با مشارکت وزارت علوم-تحقیقات و فناوری (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)، وزارت آموزش و پرورش (سازمان دانش آموزی)، وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور)، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (سازمان جوانان و سازمان امداد و نجات)، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران  و شهرداری تهران (سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران) برنامه ریزی و اجرایی گردیده است.
مانور نمادین امسال در مدرسه عصمت واقع در منطقه ۵ تهران و با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، معاون پرورشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش، رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و نمایندگان تعدادی از سفارتخانه های اروپایی مستقر در تهران، نماینده یونسکو در تهران، نماینده سازمان همکاری های منطقه ای اکو و تعداد زیادی از اصحاب رسانه برگزار شد.
با توجه به رویکرد این مانور و در راستای اجرای تفاهم نامه ایجاد ستاد عالی آمادگی عمومی در برابر زلزله که در سال ۱۳۹۵ به امضای مقامات عالی رتبه نهادهای فوق الذکر رسیده است، در مانور سال جاری در برخی از محله های شهر تهران و شهرستانهای کشور، همسایگان و مردم محل نیز در فرایند مانور مشارکت داده شدند. در این راستا آموزشهای لازم به ساکنین محله های مجاور  مدارس منتخب در خصوص وضعیت ایمنی محله و اقدامات مورد نیاز قبل تا بعد از وقوع زلزله برای ارتقای ایمنی ارائه گردید و شورای ایمنی محله با حضور مردم و مسئولان مدارس منتخب تشکیل شد. دانش آموزان  نیز در این مانور آموخته های خود را برای مواجهه با یک زلزله فرضی تمرین کردند.
لازم به ذکر است که براساس رویکرد جدید، مدارس ایمن به عنوان کانونهای مدیریت بحران در سطح محله های شهری و روستاهای کشور تعیین گردیده و اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی محله ها قبل از رخداد زلزله با مشارکت مردم محل و با محوریت مدرسه انجام خواهد شد. در زمان رخداد سوانح نیز مدارس به عنوان محل اسکان اضطراری، ارائه خدمات نجات و امداد قبل از حضور نیروهای امدادی، تامین و توزیع اقلام مورد نیاز بازماندگان و بسیاری امور دیگر محوریت خواهند داشت. بدین ترتیب امکان اجرای برنامه های مدیریت بحران محله محور با مشارکت جدی مردم به تدریج فراهم خواهد شد.
این برنامه اخیرا به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اولویت های برنامه کاهش خطر پذیری سوانح در کشورهای عضو حوزه اکو طرح و تصویب شده است و مقرر گردیده بستر مناسب برای اجرای سراسری مانور مذکور در کشورهای عضو اکو از سال آتی فراهم شود.