برگزاری کارگاه تخصصی طرح مشترک ایران و آلمان با عنوان “خدمات و زیرساخت های اساسی برای ارتقای تاب آوری جوامع در ایران در برابر سوانح طبیعی در پژوهشگاه

به منظور تبادل نظر در خصوص طرح “خدمات و زیرساخت های اساسی برای ارتقای تاب آوری جوامع در ایران در برابر سوانح طبیعی (INCOR) ” که به صورت مشترک بین ایران و آلمان در دست تدوین است، کارگاه تخصصی مشترکی در روز شنبه مورخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۷ در پژوهشگاه برگزار گردید.

این طرح در چارچوب برنامه حمایت از پژوهش در زمینه سوانح طبیعی در وزارت آموزش و پژوهش جمهوری فدرال آلمان با عنوان IKARIM در حوزه مخاطرات طبیعی تعریف شده است و هدف اصلی آن شناخت نقاط ضعف و ارائه طرح هایی برای ارتقای ظرفیت های موجود در جوامع محلی برای مواجهه با سوانح طبیعی در چارچوب سند کاهش خطرپذیری سندای با استفاده از ظرفیت های همکاری های بین­ المللی است.

در این کارگاه که با حضور نمایندگان دستگاه های همکار در پروژه برگزار شد، در خصوص موضوعاتی که در قالب این طرح می­توان به آنها پرداخت، بحث­ های تخصصی متنوعی انجام شد و در نهایت چارچوب اولیه انجام طرح مورد توافق طرفین قرار گرفت.

مقرر است این پروژه در دو مرحله انجام شود، نخست فاز اول که در حال حاضر در دست انجام و در آن چالش های مرتبط با موضوع بررسی، و حوزه هایی که نیاز به انجام مطالعات تکمیلی دارد تعیین و شش ماه به طول می انجامد و در قالب تبادل نظر متخصصان مراکز مذکور به انجام می­رسد.

ما حصل این بخش از پروژه تعریف یک پروژه سه ساله خواهد بود که در انتهای این فاز (پایان سال میلادی جاری) پیشنهاد آن نهایی و به دولت آلمان ارائه، تا در صورت تامین اعتبار و تایید توسط مراجع ذیربط، پروژه سه ساله مذکور (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱) آغاز گردد.

لازم به ذکر است، در کارگاه تخصصی مذکور نمایندگان دانشگاه کلن، دانشگاه بن، دانشگاه وورتسبورگ و تعدادی از شرکت های تخصصی از طرف آلمان و نمایندگان پژوهشگاه، شهرداری کرج، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران تهران و برخی از شرکت های مرتبط از طرف ایران حضور داشتند.