جدول زمان بندی برگزاری آزمون مصاحبه دکتری ژئوفیزیک- زلزله شناسی

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳ – ۱۰

 ردیف نام نام خانوادگی
۱ آذر افشار ساوات
۲ مریم حاجی عرب
۳ احسان رسولی
۴ مسعود سراج امانی
۵ علی سنقری
۶ رضا عباسی
۷ سمینه سادات عربی
۸ مهشید فدامی
۹ محمد مهدی قلیان خلردی
۱۰ عاطفه قماشی
۱۱ مرتضی کاظمی
۱۲ فرحناز منصوری
۱۳ میثم منصوری
۱۴ فرزانه نصیری
۱۵ پریا یاوری راد