گزارش زمین لرزه ۶ شهریور ۱۳۸۸(۷ رمضان ۱۴۳۰ ه.ق.) ، بدر- مدینه منوره، عربستان