به منظور افزایش ایمنی شهروندان در مقابل زلزله، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و مدیریت بحران منطقه ۶ شهرداری تهران، تفاهم نامه ای در زمینه آموزش و آماده سازی ساکنان این منطقه به امضا رساندند.
در این تفاهم نامه که روز شنبه، اول تیرماه سال جاری (۱۳۹۳)، جهت همکاری های مشترک بین گروه آموزش همگانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و مدیریت بحران منطقه ۶ شهر تهران امضاء شد؛ موضوع اصلی آموزش و آماده سازی گروه های مختلف شهروندان منطقه ۶ تهران شامل: کودکان، دانش آموزان، کارکنان ادارات، زنان و… در رابطه با زلزله و شیوه های صحیح مواجهه با آن با استفاده از روشها و رسانه های متنوع آموزشی می باشد.
“فرخ پارسی زاده”، مدیر آموزش همگانی، ارتقاء سطح دانش وآگاهی شهروندان وایجاد آمادگی برای رویارویی با زلزله را از جمله مهمترین اهداف این تفاهم نامه عنوان نمود.
این عضو هیات علمی پژوهشگاه افزود: با توجه به تنوع اماکن اداری، فرهنگی و عمومی در این منطقه، می توان آموزشها و دوره های آموزشی را برای ایجاد امادگی در برابر زلزله برای اقشار مختلف جامعه اجرا کرد و امید است در آینده با گسترش اینگونه همکاری ها بتوان این منطقه را به عنوان نمونه ای از منطقه ایمن در شهر تهران معرفی کرد.