هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در روزهای ۲۸ لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به همت ” پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله” و با همکاری ” معاونت فنی- عمرانی شهرداری ” و پشتیبانی بسیاری از مراکز علمی و اجرایی داخلی و خارجی نظیر یونسکو، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، انجمن مهندسی زلزله ، دانشگاه کالج لندن، وزارت راه وترابری و وزارت نفت در تهران برگزار می شود.
دکتر ” کامبد امینی حسینی” دبیر علمی هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ضمن بیان مطلب فوق اعلام داشت؛ این کنفرانس با هدف تشویـق و گسترش تحقیقات در زمینه های مختلف زلزله شناسی و مهندسی زلزله و گرایش های مرتبط با آن و نیز تبادل اطلاعات علمی بین دانشمندان جهان ، طی سه روز در مرکز ” همایش های بین المللی برج میلاد ” برگزار می شود.
وی در ادامه با برشمردن موضوعات اصلی در این کنفرانس، آن ها را در چهار محور اصلی به شرح زیر بیان نمود:
در حوزه زلزله شناسی؛ به موضوعاتی همچون لرزه زمین‌ساخت و دیرینه لرزه شناسی، زلزله شناسی و شبکه های لرزه‌شناسی، زلزله شناسی مهندسی و جنبش شدید زمین، پیش‌بینی وهشدار سریع زلزله و در حوزه مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای؛ به سازه‌های خاکی (پی، دیوارهای حائل، سدهای خاکی، سازه‌های زیرزمینی و …)، اندرکنش خاک – سازه و اثرات ساختگاه، مدلهای فیزیکی و آزمایشگاهی و آزمایشات صحرایی، مخاطرات ژئوتکنیکی ودر حوزه مهندسی سازه؛ به دینامیک سازه، طراحی لرزه‌ای سازه‌ها، بهسازی و مقاوم‌سازی لرزه‌ای سازه‌ها، ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای، ضوابط و مقررات، روشهای آزمایشگاهی، پایش سلامت و شناخت سیستمها، کنترل لرزه‌ای سازه‌ها، بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای تاریخی ودر پایان در حوزه مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله؛ مسائلی نظیر مدیریت جامع خطرپذیری و بحران، مدیریت خطرپذیری و بحران در میراث فرهنگی و بافتهای قدیمی شهری، مدلسازی خطرپذیری و ارزیابی خسارات، تبعات اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی زلزله، آموزش همگانی و آمادگی، پاسخ اضطراری و بازسازی پرداخته خواهد شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
دبیر علمی کنفرانس تعداد خلاصه مقاله های دریافتی را بیش از ۶۳۰ مقاله از ۲۷ کشور جهان اعلام نمود که در مرحله داوری قراگرفته اند.
قابل ذکر است ؛ ” کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ” با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای مناسب و مستمر جهت گردهمایی، همکاری و همفکری بین المللی ، به صورت دوره ای هر چهار سال یکبار در تهران برگزار می شود که دوره اول آن نیز در سال ۱۳۷۰ برگزار گردیده است