بیش از ۶۸ رویداد لرزه ای با بزرگای بین ۸/۲-۲/۶ در مقیاس امواج محلی(ML)؛ درمنطقه جنوب خاوری محمد آباد ریگان کرمان، طی روز های ۷ و ۸ بهمن ماه ۱۳۸۹ به وقوع پیوست.
خوشبختانه این زمین لرزه ها که توسط شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ثبت شده است؛ خسارات جانی در پی نداشته، اگرچه ۷۰درصد منازل وباغ های منطقه چاه قنبر و یک چاه کشاورزی را تخریب و راه های سخت گذر دسترسی به منطقه را مسدود کرده است.
بررسی پیشینه لرزه خیزی گستره جنوب خاوری محمدآباد ریگان کرمان که در مرز استان های کرمان و سیستان و بلوچستان واقع شده، نشان می دهد در حدود ۸۰۰ رویداد لرزه ای در سده گذشته در منطقه رخ داده که ۴۸ مورد از آنها دارای بزرگای ۵ و بیشتر از ۵ بوده است؛ و بزرگترین این زمین لرزه ها، زلزله ۵ دی ماه ۱۳۸۲ هجری شمسی(۲۶ دسامبر ۲۰۰۳میلادی) بم با بزرگای ۵/۶ در مقیاس امواج سطحی(MS) بود.
به طورکلی استان کرمان یکی از لرزه خیز ترین استان های کشور می باشد. مناطقی مانند کهنوج، جیرفت، بم و منطقه جنوب خاوری محمد آباد از لرزه خیز ترین مناطق استان است؛ و بررسی وقوع رویداد های سه دهه اخیر شمال کرمان(سیرچ و گلبافت)، بم، زرند، جیرفت و محمدآباد ریگان نشان می دهد که این استان از آهنگ لرزه خیزی بالایی برخوردار است. بنابراین توجه به استانداردهای فنی ساخت و ساز و رعایت اصول ایمنی برای افزایش ضریب ایمنی در استان کرمان و مناطق همجوار امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.