گزارش زمین‌لرزه ۸ اکتبر ۲۰۰۵ میلادی مظفرآباد پاکستان

گزارش زمین‌لرزه ۸ اکتبر ۲۰۰۵ میلادی مظفرآباد پاکستان

در ساعت هشت و پنجاه دقیقه به وقت محلی (ساعت ۳:۵۰ به وقت جهانی و ۷:۲۰ به وقت تهران) زلزله شدیدی با بزرگای گشتاوری ۷/۶= Mw د ر۱۴ کیلومتری شمال مظفر آباد پاکستان رخ داد. زلزله در هر پانزده ایستگاه شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه ثبت شده است (شکلهای ۱ و ۲).
گزارشهای اولیه از تلفات و خسارت به ویژه در پاکستان و افغانستان و کشمیر هند حکایت دارد. مردم در کابل، اسلام آباد و سرینگر کشمیر سراسیمه از خانه‌ها بیرون ریخته اند. کانون زلزله در ۱۱۰ کیلومتری شمال اسلام آباد و ۱۷۵ کیلومتری شمالغرب سرینگر مرکز کشمیر واقع بوده است. زلزله در حدود دو دقیقه طول کشیده و سازوکار آن فشاری و ژرفای آن کم و در حدود ۱۰ کیلومتر برآورد شده است(شکل ۳). دهها تن تلفات و مجروح و در شمال پاکستان گزارش شده است. ضمنا گزارشهای اولیه حکایت از فروریختن یک ساختمان بلند ۱۹ طبقه و برج مالاگارا در اسلام آباد دارد. همچنین ۷۵ ساختمان در اسلام آباد ویران شده اند. ارتباط تلفنی با منطقه مظفر آباد قطع شده است. بنابراین هنوز اطلاع دقیقی از میزان خسارت واقعی در پهنه رومرکزی در دسترس نیست.
منطقه زلزله زده ناحیه ای کوهستانی با پتانسیلی بالا برای وقوع زمین لغزش است . گزارشهای اولیه حاکی از وقوع زمین لغزشهای پی در پی در منطقه شمال پاکستان و فروریختن ساختمانهای روستای در محدوده ای وسیع در همین ناحیه است. بر اساس اطلاعات دریافتی تا این ساعت انتظار می رود که این زلزله موجب تلفات زیادی شده باشد. از سوی دیگر ناپایدار بودن نوع ساخت و ساز سنتی و روستائی در منطقه زلزله زده می تواند موجب گسترش آسیب گسترده در منطقه رومرکزی شده باشد.
زلزله در لاهور نیز با خسارت(فروریختن چندین مغازه) و تلفات همراه بود. همچنین گزارشهای دیگر از خسارت در راولپندی و کویته خبر می دهد. همچنین در منطقه سرینگر در کشمیر پاکستان نیز خسارتها و تلفات گزارش شده است. روند گسل شمالغرب- جنوبشرقی بوده گسلش از نوع فشاری و مربوط به ناحیه حدفاصل پلاتفرم هند و آرک کوهستان در شمال پاکستان است. تا ساعت ۱۰ صبح امروز به وقت تهران گزارشها از ویرانی کامل چهار روستا در کشمیر پاکستان خبر می دهد. همچنین همین گزارشها حکایت می کند که نیروهای امدادی در مقابل این بحران فاقد آمادگی بوده و در دقایق و ساعات اولیه سردرگمی وسیعی نزد مردم و نیروهای ارتش و پلیس مشاهده شده است و همچنین اولین نیروهای امداد رسان از اهالی و مردم عادی بوده اند.

pic1

شکل (۱): لرزه نگاشتهای خام ثبت شده از زمین‌لرزه اصلی مظفرآباد پاکستان و پسلرزه‌های آن.
(پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله).

pic2

شکل(۲): لرزه نگاشتهای پردازش شده از زمین‌لرزه اصلی ۲۰۰۵/۱۰/۸ مظفرآباد پاکستان.
(پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله).

pic3

شکل(۳): سازوکار کانونی زمین‌لرزه ۲۰۰۵/۱۰/۸ مظفرآباد پاکستان
(برگرفته از سایت اینترنتی www.emsc-csem.org)

pic4

شکل(۴): لرزه خیزی یک دهه اخیر منطقه
(برگرفته از سایت اینترنتی wwwneic.cr.usgs.gov )

جدول(۱):لیست زمین‌لرزه‌های تاریخی پاکستان و نواحی مجاور آن با کشورهای هندوستان و افغانستان

Year Month Day Time(UTC) Lat. Long. Manitude Deaths Location
۸۹۳-۸۹۴? ۲۴ ۶۸ ۷٫۵ ۱۵۰۰۰۰ Near Shahbunder(Lower Sindh)
۱۶۶۸ ۵ ۲ ۲۴ ۶۸ ۷٫۶ Near Shahbunder(Lower Sindh)
۱۶۶۸ ۵ ۲۴ ۶۸ Near Shahbunder(Lower Sindh)
۱۸۱۹ ۶ ۱۶ ۲۳٫۶ ۶۹٫۶ ۷٫۵ ۳۲۰۰ Allahbund (Indo-Pak Border region)
۱۸۲۷ ۹ ۲۶ ۳۱٫۶ ۷۴٫۳ ۱۰۰۰ Near Lahore (The Punjab)
۱۸۵۲ ۱ ۲۴ ۲۹٫۳ ۶۸٫۸ ۲۵۰-۳۵۰ Near Kahan (Baluchistan)
۱۸۶۵ Near Kahan (Baluchistan)
۱۸۸۳ Jhalawan
۱۸۸۹ Jhalawan
۱۸۹۲ ۱۲ ۲۰ ۶٫۸ Near Chaman, Afghanistan-Pakistan border
۱۹۰۹ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۶۸ ۷ ۱۰۰ Between Loralai and Sibi (Baluchistan)
۱۹۲۹ ۲ ۱ ۱۷:۱۴:۰۰ ۳۶٫۵ ۷۰٫۵ Between Buner and Hazara (North West Frontier Province)
۱۹۳۱ ۸ ۲۵ ۳۰ ۶۷ ۷٫۲ Sharigh & Mach (Balochistan)
۱۹۳۱ ۸ ۲۷ ۲۹٫۸ ۳۷٫۳ ۷ Sharigh & Mach (Balochistan)
۱۹۳۵ ۵ ۳۰ ۱۹:۰۰:۴۷ ۲۷٫۳۹ ۸۸٫۷۵ ۸٫۱ ۳۰۰۰۰ Qutta(Balochistan)
۱۹۳۹ ۱۱ ۲۱ ۱۱:۰۲:۰۰ ۳۶٫۳ ۷۰٫۵ ۶٫۹ Badakhshan Province, Afghanistan
۱۹۴۵ ۱۱ ۲۷ ۲۱:۵۶:۰۰ ۲۴٫۵ ۶۳ ۷٫۹ ۲۰۰۰ Off the Makran coast(Baluchistan)
۱۹۴۷ ۸ ۵ ۱۴:۲۴:۰۰ ۲۵٫۱ ۶۳٫۴ ۷٫۲ Off the Makran coast(Baluchistan)
۱۹۷۴ ۱۲ ۲۸ ۱۲:۱۱:۴۴ ۳۵٫۰۵ ۷۲٫۸۷ ۶٫۲ NE of Malakhand, NWFP, (Indo-Pakistan Border region)
۱۹۸۱ ۹ ۱۲ ۷:۱۵:۵۴ ۳۵٫۶۹ ۷۳٫۵۹ ۶٫۱ ۲۲۰ Gilgit Wazarat (Jammu & Kashmir), India
۱۹۸۳ ۱۲ ۳۰ ۲۳:۵۲:۴۰ ۳۶٫۳۷ ۷۰٫۷۴ ۷٫۴ ۱۲ Hindukush Mountains, Afghanistan
۱۹۸۵ ۷ ۲۹ ۷:۵۴:۴۴ ۳۶٫۱۹ ۷۰٫۹ ۷٫۴ ۵ Hindukush Mountains, Afghanistan
۱۹۹۱ ۱ ۳۱ ۲۳:۰۳:۳۳ ۳۳٫۹۹ ۷۰٫۴۳ ۶٫۷ ۲۰۰-۴۰۰ Hindukush Mountains, Afghanistan
۱۹۹۷ ۲ ۲۷ ۲۱:۰۸:۰۲ ۲۹٫۹۸ ۶۸٫۲۱ ۷٫۳ ۵۰ Near Harnai(Baluchistan)
۲۰۰۱ ۱ ۲۶ ۳:۱۶:۴۱ ۲۳٫۴ ۷۰٫۳۲ ۷٫۶ ۱۱۵۰۰ Near Bhachau(Gujarat),India
۲۰۰۲ ۱۱ ۱ ۲۲:۰۹:۲۹ ۳۵٫۵۴ ۷۴٫۶۴ ۵٫۵ ۱ Gilgit-Astore region
۲۰۰۲ ۱۱ ۳ ۷:۳۳:۴۰ ۳۵٫۵ ۷۴٫۵ ۵٫۳ ۱۷ Gilgit-Astore region
۲۰۰۲ ۱۱ ۲۰ ۲۱:۳۲:۳۱ ۳۵٫۵۳ ۷۴٫۵۳ ۶٫۳ ۲۳ Gilgit-Astore region

pic5

شکل(۵):عکس ماهواره ای از منطقه زلزله زده (Google earth).

pic6

شکل(۶): ویرانی کامل برج ۱۹ طبقه در اسلام آباد
(http://www.nytimes.com/2005/10/09/international/asia/09quake.html)

pic7

شکل(۷):زمین لغزش ایجاد شده در اثر زمین‌لرزه پاکستان
(http://www.startribune.com/images/17).