فراخوان جذب هیأت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (شهریور ۸۹)

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه خود در رشته‌های مختلف از واجدان شرایط برای همکاری علمی دعوت به عمل می‌آورد، متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به آدرس www.msrt.ir/sites/jazb ، نسبت به تکمیل فرم و ارسال مدارک اقدام کنند.

تخصص های مورد نیاز پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برای جذب هیأت علمی

نام پژوهشکده گروه پژوهشی تخصص (رشته تحصیلی) مورد نیاز
ژئوتکنیک ژئوتکنیک لرزه­‌ای مدلسازی فیزیکی
دینامیک خاک و سنگ اندرکنش خاک و سازه
مدیریت خطرپذیری و بحران مطالعات شهری- منطقه‌­ای شهرسازی (طراحی / برنامه‌­ریزی)
مدیریت شرایط اضطرار مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی
مطالعات فرهنگی اجتماعی اقتصادی جامعه شناسی، اقتصاد و مدیریت
زلزله‌­شناسی مرکز ملی پیش بینی زلزله ژئوفیزیک کاربردی (پیش­‌بینی)
سازه شریانهای حیاتی عمران سازه (شریانهای حیاتی انتقال برق )
عمران سازه (شریانهای حیاتی ترابری)