خلاصه گزارش بازدید از منطقه زلزله زده در زلزله اول آبان ماه ۹۰ ، وان، ۷/۲ Mw بر اساس بازدید انجام شده (۲۶ تا ۹۰/۸/۳۰) توسط تیم شناسایی پژوهشگاه