پژوهشگاه برای سال تحصیلی ۹۱-۹۰ دانشجوی دکترا می پذیرد

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله برای سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ در مقطع دکترا، در رشته های مهندسی عمران- مهندسی زلزله و ژئوفیزیک- زلزله شناسی دانشجو می پذیرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.