اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکترای سال تحصیلی ۹۲- ۹۱

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی و آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکترا مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق مصاحبه برای سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ در مقطع دکترا در رشته های مهندسی عمران- مهندسی زلزله و ژئوفیزیک- زلزله شناسی دانشجو می پذیرد.
برای اطلاع از محل برگزاری مصاحبه و نیز مدارک مورد نیاز، به اینجا مراجعه نمایید.