زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکترای سال ۹۲- ۹۱ اعلام شد

روزهای یکشنبه و دوشنبه؛ دوم و سوم مهرماه سال جاری، به عنوان زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکترای سال ۹۲- ۹۱ اعلام شد.
“تحصیلات تکمیلی” پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ضمن اعلام مطلب فوق؛ مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را شامل: اصل مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد، اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات، اصل و کپی کارت ملی، ۱۲ قطعه عکس ۴ × ۳ و مدرک نظام وظیفه عنوان نمود.

قابل ذکر است که پذیرفته شدگان می توانند جهت ثبت نام، فقط بین ساعت ۹ تا ۱۲ و با همراه داشتن مدارک مذکور، طی روزهای اعلام شده به بخش تحصیلات تکمیلی واقع در طبقه سوم پژوهشگاه به نشانی: خیابان دکتر لواسانی( فرمانیه)، خیابان دیباجی شمالی، خیابان ارغوان غربی، شماره ۲۱ مراجعه نمایند.