قابل توجه معرفی شدگان به مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکترای سال ۹۲-۹۱

بنا به گزارش معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه، آگهی پذیرش دانشجوی دکترا برای سال ۹۲-۹۱ و همچنین تاریخ های مصاحبه در رشته های مهندسی عمران- مهندسی زلزله و ژئوفیزیک- زلزله شناسی متعاقباً از طریق سایت پژوهشگاه به اطلاع داوطلبان گرامی خواهد رسید.