آگهی ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۳

برنامه زمانبندی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ به شرح ذیل می باشد:۱- ثبت نام در تاریخهای ۹/۶/۹۳ و ۱۰/۶/۹۳ از ساعت ۹ الی ۱۲ انجام خواهد شد.۲- انتخاب واحد در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ شهریورماه ۹۳ از ساعت ۹ الی ۱۲ انجام خواهد شد.۲- شروع کلاسها در تاریخ ۲۲/۶/۹۳ و پایان آن تاریخ ۱۰/۱۰/۹۳ می باشد؛۳- مدارک لازم برای ثبت نام:

۱- اصل و کپی مدرک کارشناسی
۲- اصل و کپی ریز نمرات مقطع کارشناسی
۳- اصل و دو سری کپی شناسنامه از تمام صفحات
۴- اصل و دو سری کپی از کارت ملی
۵- ۱۲ قطعه عکس ۴×۳
۶- مدرک نظام وظیفه