تغییر زمان مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی سال ۹۴-۹۳

به اطلاع داوطلبان پذیرفته شده مرحله کتبی آزمون دکترای نیمه متمرکز سال ۹۴-۹۳ رشته ژئو فیزیک – زلزله شناسی می رساند؛ تاریخ مصاحبه روز سه شنبه مورخ ۲۰/۳/۹۳ می باشد