tazehabad2

گزارش مقدماتی زمين‌لرزه‌های 31 تیرماه و 1 مردادماه 1397، رویدر هرمزگان، تازه آباد کرمانشاه و سیرچ کرمان (ویرایش 2)

در ساعت 9 و 37 دقیقه صبح (به‌وقت محلی) روز 31 تیرماه 1397 هجری‌شمسی، مطابق با ساعت 5 و 7 دقیقه (به‌وقت جهانی) روز 22 ژوئیه 2018 میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای 5/3 ادامه...
eq_salas

گزارش مقدماتی زمين‌لرزه‌های 31 تیرماه و 1 مردادماه 1397، رویدر هرمزگان، تازه آباد کرمانشاه و سیرچ کرمان (ویرایش 1)

در ساعت 14 و 37 دقیقه ظهر (به‌وقت محلی) روز 31 تیرماه 1397 هجری‌شمسی، مطابق با ساعت 10 و 7 دقیقه (به‌وقت جهانی) روز 22 ژوئیه 2018 میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ادامه...
موقعیت مرکز سطحی زمین‌لرزه‌های با بزرگای مساوی و بیشتر از 5، آذر و دی‌ماه 1396، هجدک و کوهبنان

گزارش زمين‌لرزه‌های آذر و دی‌ماه 1396، خاور هجدک و کوهبنان و بررسی لرزه‌خیزی چهار ماهه اخیر استان کرمان

در ساعت 6 و 2 دقیقه صبح (به‌وقت محلی) روز 10 آذرماه 1396 هجری‌شمسی، مطابق با ساعت 2 و 32 دقیقه (به‌وقت جهانی) روز 1 دسامبر 2017 میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای 6 در مقیاس امواج محلی ادامه....
makran

با همکاری مشترک پژوهشگاه، مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان، دانشگاه هرمزگان و دانشگاه سیستان و بلوچستان مطالعات خطر زمین لرزه و سونامی در منطقه مکران آغازگردید

فاز نخست از مطالعات جامع خطر زمین لرزه و سونامی در زون فرورانشی مکران، تحت عنوان «مطالعات لرزه نگاری فعال» با هدف تهیه ادامه ...