Fariman Earthquake Report

گزارش مقدماتی سازه ای از زلزله با بزرگای 6 دوقلعه شهرستان فریمان، خراسان رضوی 1396/1/16

زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۶ در مقیاس امواج محلی در ساعت ۱۰ و ۳۹ دقیقه (به‌وقت محلی) روز ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۰۶ و ۰۹ دقیقه (به‌وقت جهانی) روز ۵ آوریل ۲۰۱۷ میلادی (ML) در