مطالب توسط admin

گزارش مقدماتی زمینلرزه ۷ بهمن ۱۳۹۸ خانزنیان استان فارس

در ساعت ۱۶ و ۵۸ دقیقه و ۲۶ ثانیه (به وقت محلی) روز دوشنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ هجری شمسی، مطابق با ساعت ۱۳ و
۲۸ دقیقه و ۲۶ ثانیه (به وقت جهانی) روز دوشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی زمینلرزه ای با بزرگای ۵٫۴ …