مطالب توسط admin

بیست و دومین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار دانش آموز آماده – خانواده ایمن برگزار شد

یست و دومین مانور سراسری زلزله و ایمنی، روز شنبه ۸ آذرماه، با پخش آژیر زلزله در ساعت ۹:۵۵ از رادیو سراسری با مشارکت دانش آموزان و اعضای خانواده آنها در منازل برگزار شد….

گزارش مقدماتی زمینلرزه ۷ بهمن ۱۳۹۸ خانزنیان استان فارس

در ساعت ۱۶ و ۵۸ دقیقه و ۲۶ ثانیه (به وقت محلی) روز دوشنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ هجری شمسی، مطابق با ساعت ۱۳ و
۲۸ دقیقه و ۲۶ ثانیه (به وقت جهانی) روز دوشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی زمینلرزه ای با بزرگای ۵٫۴ …