مطالب توسط admin

دومین روز از جلسه پروژه زیر منطقه ای تحلیل خطر و زلزله پذیری کشورهای تحت پوشش دفتر منطقه ای یونسکو در تهران ( افغانستان، ایران، پاکستان، ترکمنستان ) در تاریخ دهم آذرماه برگزار شد

اولین سخنران این نشست، آقای مهندس اسماعیل فرزانگان، از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، رییس شبکه شتابنگاری ملی کشور، بود. ادامه …

تست دانشجو

[thesis  studenttip=”فارغ التحصیل ارشد” studentfield=”ژئوفیزیک – زلزله شناسی”]