مطالب توسط admin

آگهی پذیرش استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

آگهی پذیرش دانشجو در مقطع دکترای رشته های مهندسی عمران- مهندسی زلزله و ژئوفیزیک- زلزله شناسی، طبق دستورالعمل اجرایی آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان ادامه …

فرشته کمال پور

سوابق علمی – کاری تفصیلی فرشته کمال پور سمت: کارشناس گروه مدیریت شرایط اضطرار نشانی الکترونیک: kamalpoor@iiees.ac.ir شماره تلفن داخلی: +۹۸ ۲۱ ۲۲۸۳۱۱۱۶ (۳۷۵) دورنگار: +۹۸ ادامه …

پروژه سنسورهای شتابنگاری در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله رونمایی شد

رئیس شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران، دکتر انوشیروان انصاری با رونمایی از “سنسور شتابنگاری”بر تجهیز سازه‌های مهم مانند پالایشگاه‌ها، تاسیسات ادامه …