مطالب توسط admin

برگزاری جلسه ارائه گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

برگزاری جلسه ارائه گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰، ساعت ۱۳:۳۰ – ۱۷ توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

jsj

[events_cal cat=”امروز-در-تاریخ-زمین-لرزه-های-ایران-و-جها”]

دومین روز از جلسه پروژه زیر منطقه ای تحلیل خطر و زلزله پذیری کشورهای تحت پوشش دفتر منطقه ای یونسکو در تهران ( افغانستان، ایران، پاکستان، ترکمنستان ) در تاریخ دهم آذرماه برگزار شد

اولین سخنران این نشست، آقای مهندس اسماعیل فرزانگان، از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، رییس شبکه شتابنگاری ملی کشور، بود. ادامه …