مطالب توسط admin

گزارش زمین‌ لرزه ۱۶ مرداد ۱۳۸۴ شمال باختری نیشابور

گزارش زمین‌لرزه ۱۶ مرداد ۱۳۸۴ شمال باختری نیشابور غلام جوان دولوئی، استادیار پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه حسین حمزه لو، استادیار پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه آرش اسلامی، ادامه …

گزارش زمین‌لرزه ۱۳ اردیبهشت۱۳۸۴ طبریجان( بروجرد)ML 4/9

گزارش زمین‌لرزه ۱۳ اردیبهشت۱۳۸۴ طبریجان( بروجرد)ML 4/9 مسعود تقابنی ، آرش اسلامی پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱- معرفی رویداد رخداد ادامه …

گزارش فوری و مقدماتی زمین‌لرزه ۴ اسفند ۱۳۸۳ شرق- جنوب شرق زرند کرمان (حت کن- داهوئیه)

دکتر مهدی زارع و دکتر غلام جوان دولوئی پژوهشکده زلزله شناسی ، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله کارشناسان پژوهشکده زلزله شناسی مانیا صبوری و ادامه …

زمینلرزه ۸۳/۱۰/۲۱ آق قلا گرگان با بزرگای ۵/۶

براساس تحلیل لرزه‌نگاشت‌های ثبت شده در ایستگاههای باند پهن شبکه لرزه‌نگاری، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، زمین‌لرزه زیر بوقوع پیوست: شکل موج شکل موج زمین‌لرزه ادامه …

گزارش فوری لرزه خیزی اخیر جنوب غرب ایران زلزله‌های شوشتر و پل دختر در آبانماه و آذر ماه ۱۳۸۳

دکتر غلام جوان دولوئی، دکتر مهدی زارع پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱- معرفی رویداد زمینلرزه‌های پی در پی در پایان ادامه …