مطالب توسط admin

گزارش زمین لرزه ۸ خرداد ماه ۱۳۸۳ منطقه فیروزآباد- کجور

زمین لرزه ۸ خرداد ماه ۱۳۸۳ منطقه فیروزآباد- کجور براساس تحلیل لرزه‌نگاشت‌های ثبت شده در ایستگاههای باند پهن شبکه لرزه‌نگاری، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، ادامه …

گزارش زمین‌لرزه چنگوره (آوج) ۸۱/۴/۱

معرفی گسلش سطحی زمینلرزه۸۱/۴/۱ “منطقه آوج ” و بررسی مورفوتکنیکی آن لرزه خیزی منطقه گزارش مقدماتی گروه شناسایی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله عکسهایی ادامه …