مطالب توسط Fallahakbari

در بازدید تعدادی از اعضای سفارت دانمارک از پژوهشگاه مطرح گردید: ما علاقمندیم در برنامه مدرسه ایمن – جامعه تاب آور مشارکت نماییم

هیات دانمارکی صبح روز دوشنبه، ششم شهریورماه سال جاری با هدف بررسی نحوه همکاری های متقابل در زمینه های مورد علاقه ادامه …