مطالب توسط Fallahakbari

سامانه تبادل برخط داده های لرزه نگاری بین مراکز لرزه نگاری پژوهشگاه و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به بهره برداری رسید

سامانه تبادل برخط داده های لرزه‌ای، با هدف کاهش خطرات زمین لرزه در کشور و به منظور هم افزائی توان موجود میان دو مرکز ادامه …

معاونین عمرانی و مدیران کل مدیریت بحران استان های منتخب در دوره آموزشی «مدیریت خطرپذیری زلزله» شرکت نمودند

در پی برگزاری دو دورۀ آموزشی- تخصصی “مدیریت خطر پذیری و بحران زلزله” برای فرمانداران، معاونان عمرانی و مدیران کل مدیریت ادامه …