مطالب توسط Rakhshandeh

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دوگانه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰‌، بخش فین بندرعباس، استان هرمزگان با بزرگا‌های محلی ۶/۳ و ۶/۴ (ویرایش ۳)

در بازه زمانی حدود یک و نیم دقیقه دو زمین‌لرزه بزرگ در بخش فین واقع در شمال باختری بندرعباس را لرزاند، مشخصات این دو زمین‌لرزه….

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دوگانه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰‌، بخش فین بندرعباس، استان هرمزگان با بزرگا‌های محلی ۶/۳ و ۶/۴ (ویرایش ۲)

در بازه زمانی حدود یک و نیم دقیقه دو زمین‌لرزه بزرگ در بخش فین واقع در شمال باختری بندرعباس را لرزاند، مشخصات این دو زمین‌لرزه….

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دوگانه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰‌، بخش فین بندرعباس، استان هرمزگان با بزرگا‌های محلی ۶/۳ و ۶/۴ (ویرایش ۱)

در بازه زمانی حدود یک و نیم دقیقه دو زمین‌لرزه بزرگ در بخش فین واقع در شمال باختری بندرعباس را لرزاند، مشخصات این دو زمین‌لرزه….

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۰‌، جنوب باختری چلگرد، مرز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری با بزرگای محلی ۶

در ساعت ۰۶ و ۰۹ دقیقه و ۲۹ ثانیه (به‌وقت محلی) روز دوشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۰ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۰۲ و ۳۹ دقیقه و ۲۹ ثانیه (به‌وقت جهانی) روز دو‌شنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۶ در مقیاس….