مطالب توسط Rakhshandeh

مروری بر نواقص اجرایی موجود در ساختمان های ترمیم یا نوسازی شده پس از زلزله ۲۱ آبان ۱۳۹۶ و گزارش اثر زلزله ۴ آذر ۹۷ با بزرگای ۶/۴

ابتدا انواع ساختمان های فولادی، بتنی و مصالح بنایی موجود در کرمانشاه معرفی و دسته بندی می شود سپس آسیب های ایجاد شده و نواقص موجود در آنها …