مطالب توسط Rakhshandeh

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۷ خردادماه ۱۳۹۹، دماوند استان تهران (ویرایش۲)

در ساعت ۱۳ و ۴۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه (به‌وقت محلی) روز چهارشنبه ۷ خردادماه ۱۳۹۹ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۰۹ و ۱۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه (به‌وقت جهانی) روز ۲۷ مه ۲۰۲۰ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۴ در مقیاس امواج محلی(ML) در ۷ کیلومتری شمال دماوند…

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۷ خردادماه ۱۳۹۹، شمال دماوند –آبعلی استان تهران با بزرگای محلی ۴ (ویرایش۱)

در ساعت ۱۳ و ۴۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه (به‌وقت محلی) روز چهارشنبه ۷ خردادماه ۱۳۹۹ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۰۹ و ۱۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه (به‌وقت جهانی) روز ۲۷ مه ۲۰۲۰ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۴ در مقیاس امواج محلی(ML) در ۷ کیلومتری شمال دماوند…

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، شمال دماوند – استان تهران با بزرگای محلی ۵/۱ (ویرایش۲)

در ساعت ۰۰ و ۴۸ دقیقه و ۲۲ ثانیه (به‌وقت محلی) نیمه شب روز جمعه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۲۰ و ۱۸ دقیقه و ۲۲ ثانیه (به‌وقت جهانی) روز ۷ مه ۲۰۲۰ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ..

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، شمال دماوند – استان تهران با بزرگای محلی ۵/۱ (ویرایش۱)

در ساعت ۰۰ و ۴۸ دقیقه و ۲۲ ثانیه (به‌وقت محلی) نیمه شب روز جمعه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۲۰ و ۱۸ دقیقه و ۲۲ ثانیه (به‌وقت جهانی) روز ۷ مه ۲۰۲۰ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ..