مطالب توسط Rakhshandeh

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دو گانه ۴ اسفندماه ۱۳۹۸، بخش قطورشهرستان خوی- استان آذربایجان غربی (ویرایش۲)

در بازه زمانی حدود ۱۰ ساعت دو زمین‌لرزه بزرگ در بخش قطور منطقه مرزی دو کشور ایران و ترکیه رخ داد، مشخصات این دو زمین‌لرزه….

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸، جنوب باختری رویدر شهرستان بندر خمیر- استان هرمزگان(ویرایش۲)

در ساعت ۰۱ و ۳۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه (به‌وقت محلی) روز دوشنبه ۲۶ اسفند‌ماه ۱۳۹۸ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۲۲ و ۰۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه (به‌وقت جهانی) روز دوشنبه ۱۵ مارس ۲۰۲۰ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۵/۵

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۷ بهمن‌‌ماه ۱۳۹۸، خلیج‌فارس، شمال خاوری بندرلافت- استان هرمزگان (ویرایش۲)

در ساعت ۱۶ و ۰۰ دقیقه و ۴۷ ثانیه (به‌وقت محلی) روز یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه و ۴۷ ثانیه (به‌وقت جهانی) روز یکشنبه ۱۶ فوریه۲۰۲۰ میلادی زمین‌لرزه‌ای

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸، جنوب باختری رویدر شهرستان بندر خمیر- استان هرمزگان(ویرایش۱)

در ساعت ۰۱ و ۳۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه (به‌وقت محلی) روز دوشنبه ۲۶ اسفند‌ماه ۱۳۹۸ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۲۲ و ۰۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه (به‌وقت جهانی) روز دوشنبه ۱۵ مارس ۲۰۲۰ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۵/۵ در مقیاس

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دو گانه ۴ اسفندماه ۱۳۹۸، بخش قطورشهرستان خوی- استان آذربایجان غربی (ویرایش۱)

در بازه زمانی حدود ۱۰ ساعت دو زمین‌لرزه بزرگ در بخش قطور منطقه مرزی دو کشور ایران و ترکیه رخ داد، مشخصات این دو زمین‌لرزه….

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۷ بهمن‌‌ماه ۱۳۹۸، خلیج‌فارس، شمال خاوری بندرلافت- استان هرمزگان (ویرایش۱)

در ساعت ۱۶ و ۰۰ دقیقه و ۴۷ ثانیه (به‌وقت محلی) روز یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه و ۴۷ ثانیه (به‌وقت جهانی) روز یکشنبه ۱۶ فوریه۲۰۲۰ میلادی زمین‌لرزه‌ای

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۸ خواف (سنگان)- با بزرگای گشتاوری ۵٫۵

در ساعت۷ و ۵۹ دقیقه (به‌وقت محلی) روز ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۸ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۴ و ۲۹ دقیقه (به‌وقت جهانی) روز ۲ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای …

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۸ خاور بندرعباس- استان هرمزگان

در ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه (به‌وقت محلی) روز ۹ دی‌ماه ۱۳۹۸ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۱۳ و ۴۹ دقیقه (به‌وقت جهانی) روز ۳۰ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۵/۵ در مقیاس …