مطالب توسط Rakhshandeh

برنامه سخنرانی های ماهیانه پژوهشکده زلزله شناسی پاییز و زمستان ۱۳۹۴

برنامه سخنرانی های ماهیانه پژوهشکده زلزله شناسی پاییز و زمستان ۱۳۹۴ ساعت:۰۰: ۱۴-  اتاق: ۲۱۴ تاریخ عنوان سخنرانی سخنران ۹/۲۸/ ۹۴ پیش نشانگرهای زلزله و رصدخانه های ادامه …

برگزاری هشتمین جلسه کمیته راهبری هفدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی

هشتمین جلسه کمیته راهبری هفدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با رویکرد” مدرسه ایمن – ‌جامعه تاب آور” در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴ با حضور دکتر محمد کاظم جعفری رییس پژوهشگاه ادامه ….