مطالب توسط Rakhshandeh

گزارش زمین‎لرزه ۱ تیرماه ۱۴۰۱ هجری‌شمسی (۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی) جنوب باختری خوست، افغانستان (ویرایش۲)

در ساعت۰۱ و ۲۴ دقیقه (به‌وقت افغانستان و ایران) روز چهارشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۱ هجری‌شمسی مطابق با ساعت ۲۰ و ۵۴ دقیقه (به‌وقت جهانی) روز سه‌شنبه ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی، زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۵/۹ در مقیاس …..

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۴ تیرماه ۱۴۰۱‌، شمال خاوری جزیره کیش، استان هرمزگان با بزرگای محلی ۵/۷ (ویرایش۱)

در ساعت ۰۸ و ۰۷ دقیقه و ۱۱ ثانیه (به‌وقت محلی) روز شنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۱ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۰۳ و ۳۷ دقیقه و ۱۱ ثانیه (به‌وقت جهانی) روز شنبه‌ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۷/۵ در مقیاس ….

گزارش زمین‎لرزه ۱ تیرماه ۱۴۰۱ هجری‌شمسی (۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی) جنوب باختری خوست، افغانستان (ویرایش۱)

در ساعت۰۱ و ۲۴ دقیقه (به‌وقت افغانستان و ایران) روز چهارشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۱ هجری‌شمسی مطابق با ساعت ۲۰ و ۵۴ دقیقه (به‌وقت جهانی) روز سه‌شنبه ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی، زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۵/۹ در مقیاس …..

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱ تیرماه ۱۴۰۱‌، باختر بندر مقام استان هرمزگان با بزرگای محلی ۵/۴ (ویرایش ۱)

در ساعت ۰۱ و ۳۹ دقیقه و ۳۴ ثانیه (به‌وقت محلی) روز چهار‎شنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۱ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۲۱ و ۰۹ دقیقه و ۳۴ ثانیه (به‌وقت جهانی) روز سه‌شنبه‌ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۴/۵ در مقیاس ….

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱‌، خاور بندر چارک استان هرمزگان با بزرگای محلی ۵/۳ (ویرایش ۱)

در ساعت ۱۰ و ۳۶ دقیقه و ۰۴ ثانیه (به‌وقت محلی) روز چهار‎شنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۰۶ و ۰۶ دقیقه و ۰۴ ثانیه (به‌وقت جهانی) روز چهارشنبه‌ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۵/۳ در مقیاس ….

تفاهم‌نامه همکاری فیمابین سازمان مدیریت بحران کشور و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله امضا شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه در راستای ارتقای نظام مدیریت بحران کشور و به منظور دستیابی به اهداف قانون مدیریت بحران و اسناد مصوب ذیل آن، توسعه همکاری‌ها و بهره‌گیری ….