مطالب توسط Rakhshandeh

در آغاز هفته دولت نخستین نشست خبری کنفرانس SEE7 برگزار گردید

به مناسبت آغاز هفته دولت؛ روز شنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۳ اولین نشست خبری با حضور اصحاب رسانه ها، به منظور معرفی ریاست جدید و بیان اهداف و سیاست های پژوهشگاه و نیز تبیین جایگاه کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ( SEE7) برگزار گردید. ادامه …

گزارش زمین‌لرزه چنگوره (آوج) ۸۱/۴/۱

معرفی گسلش سطحی زمینلرزه۸۱/۴/۱ “منطقه آوج ” و بررسی مورفوتکنیکی آن لرزه خیزی منطقه گزارش مقدماتی گروه شناسایی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله عکسهایی ادامه …