مطالب توسط mehdi zare

زمین‌لرزه ۲۴ مرداد ۸۶۴ ( ۱۵ اوت ۱۴۸۵) مازندران- گیلان

درست پیش از غروب آفتاب در روز یکشنبه ۲۴ مرداد ۸۶۴ (۱۵ اوت ۱۴۸۵ میلادی)، زمین‌لرزه فاجعه‌باری با بزرگا Mw=7.2 در گیلان روی داد که به‌ویژه به دیلمستان، ادامه …