مطالب توسط mehdi zare

زمین‌لرزه ۶ اردیبهشت ۱۱۰۰ (۲۶ آوریل ۱۷۲۱) جنوب خاوری تبریز

در اوایل بامداد یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۱۰۰ هجری خورشیدی برابر با ۲۶ آوریل ۱۷۲۱ میلادی، زمین‌لرزه بزرگی (با بزرگا Mw=7.7) منطقه تبریز را لرزاند و دست ادامه …