اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

آگهی پذیرش دانشجو (استعداد درخشان) در دوره کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

آگهی پذیرش دانشجو (استعداد درخشان) در مقطع دکترا برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

فراخوان ثبت نام برای بهره مندی از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

آگهی ارسال مدارک داوطلبان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹