اطلاعیه در خصوص عدم حضور فیزیکی دانشجویان در پژوهشگاه پیرو بخشنامه وزارت علوم

تمدید تاریخ ارسال مدارک برای شرکت در آزمون شفاهی دوره دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

فراخوان ثبت نام برای بهره مندی از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹