اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد ۹۹-۱۳۹۸

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد ورودی ۹۷ و قبل از آن

برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری در رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی سال ۱۳۹۷